Usluge

Dom Blato svojim korisnicima pruža sljedeće usluge:
- stanovanje i prehrana, briga o zdravlju, njega, održavanje osobne higijene i pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabiliatacije, radne terapije, usluge organiziranja slobodnog vremena, priprema korisnika za povratak u vlastitu obiteljil i samostalan život.

USLUGE BRIGE O ZDRAVLJU, NJEGE I ODRŽAVANJA OSOBNE HIIGIJENE

Provodi educirano medicinsko osoblje prema individualnom planu za svakog korisnika u suradnji sa liječnikom opće medicine i službom Hitne pomoći. Psihijatrijsku skrb i podršku korisniku u kriznim situacijama pruža neuropsihijatar dr.Rudan koja dolazi u Dom jednom  tjedno.

USLUGE SOCIJALNOG RADA

Obuhvaćaju pružanje pomoći u razdoblju adaptacije korisnika, izrada individualnog plana rada s korisnikom, savjetodavnog rada te suradnja s obitelji korisnika s raznim ustanovama, organizacijama kao i lokalnom zajednicom s ciljem integracije osobama s mentalnim oštećenjima kao i širu društvenu zajednicu.

USLUGE RADNE TERAPIJE

Strukturirane su kroz grupe različitih sadržaja i radionice s ciljem podizanja socijalne razine funkcioniranja korisnika, usvajanja novih znanja, vještina te povećanja stupnja samostalnosti korisnika. Najveća vrijednost ovog segnenta jest ispunjenje svakodnevnog života korisnika i njihov osjećaj da su potrebni i priznati članovi zajednice.

USLUGE FIZIKALNE TERAPIJE

Fizikalna terapija se provodi kao skup organiziranih aktivnosti u svrhu pomoći osobama s ciljem očuvanja i podizanja kvalitete življenja, povećanja samostalnosti pojedinca na području lokomotornog sustava, sprječavanja kontrakture te prevencije dekubitusa. Korisnicima se pruža mogućnost sudjelovanja u jutarnjoj gimnastici, grupnim vježbama, a kod individualnog rada sa korisnicima naglasak je prije svega stavljen na kineziterapiju.

Joomla Templates by Joomla51.com