Zahtjev za prijam u Dom

Dokumenti koji se moraju priložiti za razmatranje Zahtjeva za smještaj i prijem u ustanovu:

  • Zahtjev za smještaj od nadležnog centra za socijalnu skrb
  • Rješenje o smještaju kojim je reguliran način plaćanja
  • Socijalna anamneza
  • Preslika važnije zdravstvene dokumentacije (ne starije od 6 mjeseci)
  • Rodni list
  • Domovnica
  • Potvrda o trajnom nastanjenju u Republici Hrvatskoj (potvrda o prebivalištu)
  • Preslika: osobne iskaznice, zdravstvene iskaznice, iskaznice dopunskog osiguranja
  • Rješenje o oduzimanju poslovne sposobnosti i rješenje o stavljanju pod skrbništvo (ili pismeni pristanak na smještaj)

O prijemu u Dom odlučuju Povjerenstvo za prijem i otpust korisnika koju čine: socijalni radnik, radni terapeut,viša medicinska sestra, socijalni radnik nadležnog centra za socijalnu skrb te liječnik primarne zdravstvene zaštite i psihijatar kao vanjski suradnici.

 Svi zainteresirani mogu obići ustanovu radnim danom u vremenu od 09.00-14.00 sati.

            Za sve informacije o prijemu u Dom obratite se:

Socijalnoj službi Doma  na tel: 020/851-220 i 020/694-672

Joomla Templates by Joomla51.com